sl-SIen-US
četrtek, 25. julij 2024

Zavedamo se, da prevajanje ne pomeni zgolj prevajanja v dobesednem smislu te besede, temveč vključuje tudi celovito razumevanje pomena besedil in kulturnih razlik, saj le tako lahko zagotovimo prevode, ki so v ciljnem jeziku popolnoma jasni in nedvoumni.

Proces prevajanja v podjetju Aldia, d.o.o.:

Process prevajanja   

Sprejem dokumentov (materiala); analiza dokumentov s prevajalskimi orodji, priprava ponudbe, uskladitev rokov z naročnikom, zagotovitev človeških virov, preverjanje tehničnih pogojev za izvedbo...

Priprava; projektni vodja pripravi navodila za delo, ki vsebujejo jezikovne, slogovne, ter morebitne naročnikove usmeritve, katerih se morajo prevajalci v času izvajanja projekta držati. V fazi priprave se skupaj s strokovnjaki iz posameznega področja pripravi tudi glosar terminov, katerei se uporablja ves čas prevajanja. Glosar se v času izvajanja projekta ves čas dopolnjuje, v daljšem časovnem obdobju pa z njim dosežemo dosledno uporabo terminologije.

Prevod; V fazi prevajanja prevajalci izdelajo prevod. Vsi prevajalci so naravni govorci jezika v katerega prevajajo in hkrati dobro poznajo tematiko katero prevajajo. Biti morajo pozorni ne samo na pravilnost in ustreznost prevoda, temveč morajo upoštevati tudi ustrezno terminologijo in slog besedila, saj ima vsako področje prevajanja svoje posebnosti (denimo marketinško, pravno ali medicinsko besedilo). Prevajalci imajo dostop do obsežnih spletnih slovarjev, v podjetju pa ustvarjamo tudi svoje terminološke baze, s katerimi si prevajalci pri delu pomagajo.

Strokovni pregled; Po navzkrižnem pregledu oddamo besedilo v pregled strokovnjaku. Za strokovni pregled se odločamo na zahtevo naročnika ali v primeru občutljivih besedil, pri katerih bi zaradi napačnega prevoda lahko prišlo do materialne škode, poškodbe ali smrti končnega uporabnika (na primer besedila z medicinsko tematiko). V dolgoletni praksi prevajanja je družba Aldia d.o.o. vzpostavila tesno in redno sodelovanje s pravnimi strokovnjaki, doktorji medicine, inženirji tehnične stroke ipd.

Jezikovni pregled - lektoriranje; Končan prevod pregleda jezikovni specialist v podjetju, ki preveri, ali besedilo ustreza jezikovnim in slogovnim merilom, ki jih je postavila stranka.

DTP - namizno založništvo; poleg celovite storitve prevajanja vam v podjetju Aldia, d.o.o. nudimo tudi pripravo za tisk. Dokumenti bodo v postopku prevajanja ohranili vašo prvotno obliko. DTP storitve vam nudimo v naslednjih formatih: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, PDF, CorelDraw.

Izdelujemo tudi predloge za programe MS Office.

Končni pregled; Pripravljene končne datoteke pregleda vodja projekta, ki preveri: celovitost besedila, morebitne poškodovane znake, grafično obliko...

Dostava: Vodja projekta pripravi končne datoteke ali druge materiale in jih v skladu z naročnikovimi zahtevami posreduje naročniku.

Naročnik prevode (materiale) praviloma vključi v preizkuse za zagotavljanje kakovosti jezika, rezultate pa nato vrne podjetju. Tovrstne rezultate jemljemo zelo resno, saj je od uspeha odvisno nadaljnje sodelovanje s stranko. Če pride do napak, analiziramo vrsto napake in skušamo odkriti vzrok. Če rezultati analize pokažejo, da je napaka na naši strani, temeljito pregledamo oddano besedilo in odstranimo morebitne pojavitve zadevnega niza v besedilu ter posodobimo povezane baze s prevodi. O napaki so obveščeni vsi udeleženci v zadevnem projektu.

Dodatni postopki za zagotavljanje kvalitete; Poleg omenjena postopka za zagotavljanje kakovosti (navzkrižni pregled, strokovni pregled, pregled jezikovnega specialista ipd.) uporabljamo tudi programska orodja za preverjanje znotraj samih programov (XLZ-checker, LTB report ipd.). S temi orodji zagotovimo doslednost prevoda (ko pri projektu sodeluje več prevajalcev) in pravilen prikaz vsebine v spletnih dokumentih.

Prevajalci se poleg izobraževanja na strokovnem področju udeležujejo rednih spletnih seminarjev in izobraževanj, ki se nanašajo posebej na prevajalska orodja in programe, ki jih uporabljajo pri delu.

Zaupnost; Podjetje Aldia, d.o.o. vprašanje varnosti in zaupnosti jemlje zelo resno, zato so vsi prevajalci s pogodbo zavezani k poslovni tajnosti. Vsi prevodi so zaupne narave!

Domov   |   Lokalizacija   |   Razvoj   |   Intranet   |   O podjetju   |   Novice
Aldia, d.o.o., 2013-2020. Vse pravice pridržane.