sl-SIen-US
nedelja, 23. junij 2024
   
Aplikacija ACK - Analiza ciljev in kazalcev
Aplikacija je namenjena analizi zastavljenih in doseženih ciljev državnega proračuna.
           
Funkcionalnosti:
 • Pregled strukture ciljev in kazalcev
 • Pregled finančnih načrtov in realizacije proračuna
 • Izvozi v: Excel, Word in PDF
 • Uvoz podatkov iz Excel datotek, ki jih je možno vključevati v grafe in merilnike
 • Grafi:
  • Definiranje grafov, možne vhodne vrednosti: finančni načrti, realizacija, izhodiščne vrednosti, dosežene vrednosti, import podatki iz Excel datotek ali v naprej definirani makroekonomski indikatorji
  •    Izvoz v Word, Excel, PDF
 •  Merilnik
  • Definiranje poljubne formule, možne vhodne spremenljivke so: Definiranje grafov, možne vhodne vrednosti: finančni načrti, realizacija, izhodiščne vrednosti, dosežene vrednosti, import podatki iz Excel datotek ali v naprej definirani makroekonomski indikatorji
 • ETL procesi: avtomatski ali na zahtevo uporabnika

Tehnologija:

 • Microsoft .Net
 • SQL Server 2008 R2
 Analiza ciljev in kazalcev

Osnovni pregled ciljev in kazacev

Osnovni pogled


Risanje grafov

Definiranje grafa


Definiranje merilnika

Definiranje merilnika


Izvoz strukture ciljev in kazacev v Word ali Excel

Struktura ciljev in kazacev

 
Domov   |   Lokalizacija   |   Razvoj   |   Intranet   |   O podjetju   |   Novice
Aldia, d.o.o., 2013-2020. Vse pravice pridržane.